Att starta en loppis

Är du sugen på att starta din egen loppis? Då finns det en del saker som du måste veta innan du sätter igång. Om vi utgår ifrån att du redan har en del föremål som du vill sälja måste du först och främst hitta en lämplig lokal. På privat mark får man starta en loppis precis som man vill, men om det ska ske på allmän plats måste man ha polistillstånd. Tillståndet ansöker man om hos Upplåtelseenheten.

Man får sälja saker upp till 50 000 kronor utan att skatta, men om man har köpt in sakerna för att sälja vidare måste man skatta redan från första kronan. Sedan måste man veta om verksamheten räknas som en hobbyverksamhet eller som ett företag. Det enklaste sättet att ta reda på vad som gäller för dig är att kontakta Skatteverket.

Om du sätter upp din loppis på egen mark får du även sätta upp skyltar. Du kan även sätta upp skyltar på någon annans mark om du har deras tillstånd. Andra sätt att marknadsföra din loppis på är genom att annonsera i en tidning, sätta upp lappar på anslagstavlor eller genom att dela ut annonsblad i brevlådor i det lokala området. Missa inte heller att annonsera om din loppis genom social media. Fundera gärna lite på hur parkeringsmöjligheterna ser ut runtomkring din loppis. Är det säkert att parkera för en eller kanske två bilar? Bilarna som stannar till får inte utgöra en trafikfara.

När du är färdig med allt detta är det egentligen bara att placera ut sakerna och sätta igång med försäljningen. Försök att skapa en trevlig atmosfär för besökarna, till exempel genom att lägga upp sakerna på ett fint sätt och kanske lite musik kan passa? Se till att du har lite växelpengar, som tjugo- samt femtiolappar och mynt. Ha gärna ett kassaskrin till hands som hjälp till kontanthanteringen. Det är inte svårt att starta en loppis och utöver att få en liten inkomst för sina saker är det även roligt att få prata med de besökare som stannar till. Lycka till med din loppis.